Vi søker teknisk forvalter i Oslo-området

Som teknisk forvalter vil du få ansvaret for egen portefølje og å utvide denne med flere spennende eiendommer. Som ansvarlig for egen portefølje vil du sitte med hovedansvaret for planlegging og koordinering av drift, vedlikehold og ombygging i denne porteføljen.

Dette inkluderer arbeidsoppgaver som for eksempel: 

 • Klima-, miljø- og energioppfølging og -ledelse
 • Inngåelse og administrasjon av serviceavtaler, oppfølging av servicerapporter og påse at feil og mangler blir rettet
 • Dokumentasjon og rapportering, internkontroll
 • Utarbeide tilstandsrapporter, budsjettere felleskostnader og eierkostnader
 • Felles utvikling og implementering av samhandlingsverktøy/-systemer med drift
 • Oppfølging av SD-anlegg
 • Reklamasjonsoppfølging
 • Deltakelse i tekniske DD-prosesser
 • Utstrakt kontakt med oppdragsgivere, leietakere og leverandører/samarbeidspartnere
 • Skape relasjoner og bygge nettverk
 • Prosjektledelse – leietakertilpasninger/ tekniske oppgraderinger

Se stillingsannonsen