For oss i Borg Forvaltning er det viktig å ta ansvar for bærekraft og samfunnsansvar i det vi gjør.

Bygg- og eiendomsbransjen står for en stor andel av de globale klimautslippene. I denne bransjen investeres det betydelig kapital, og byggene påvirker hverdagen vår. Borg Forvaltning kan derfor være med på å utgjøre en forskjell. Sammen med våre oppdragsgivere, samarbeidspartnere og leverandører vil vi bidra til et mer klimavennlig og bærekraftig samfunn. Dette er moralsk riktig, og det er smart. Samfunnsmessig bærekraft er ensbetydende med konkurransekraft.

Borg Forvaltnings miljøstyringssystem og tjenester er miljøsertifisert etter ISO 14001 – den mest brukte standarden for miljøledelse.

I eiendomsbransjen er miljørapportering verdiskapende. Grønne bygg får gunstigere finansiering, de tiltrekker bevisste leietakere, oppnår høyere verdi og fremstår som mer attraktive for investorer. Borg Forvaltning mener derfor det er viktig å være i forkant. Vi jobber kontinuerlig for å redusere energibruk og øke sorteringsgraden av avfall. Vi overvåker også eventuelle lekkasjer som påvirker vannforbruket i de byggene vi forvalter.

Redusert energiforbruk i bygninger er blant de viktigste klimatiltakene en huseier kan gjøre. Borg Forvaltning hjelper kundene å energioptimalisere næringsbygg til det beste for miljøet og lommeboka, uten at det går på bekostning av inneklima og komfort for leietakere.

Vi har kompetente ingeniører og dedikerte vaktmestere som følger opp energistyringen i byggene. Dette gir mer attraktive næringslokaler for leietakere som blir mer og mer opptatt av å leie bærekraftig.

Vår utvikling gjør det mulig

I konsernet Borg fordelt på selskapene Borg Forvaltning, Regnskapshuset Borg og Borg Oppmåling har vi i dag 57 dedikerte ansatte. Vi tilfører omtrent 24 millioner i lokal kjøpekraft.

Vår innvirkning på samfunnet i 2021:

5 stillinger hos samarbeidspartnere

7 lærerstillinger

17 barnehageplasser

41 fotball- og idrettsbaner

22 fødsler

2 hjertetransplantasjoner

Vi har mye å være takknemlig for i dette landet. Når Borg Forvaltning lykkes, har vi muligheten til å gi noe tilbake til samfunnet – derfor gjør vi det.

Idretten og kulturlivet har vært gjennom en tøff toårsperiode med pandemi. Nå har samfunnet åpnet igjen, og de trenger ekstra økonomiske støtte.  Vi er glade for å kunne bidra.