God forvaltning av næringseiendom handler om å ta vare på, utvikle og maksimere verdiene dine.

Borg Forvaltning bistår med administrasjon av eiendomsselskaper, økonomisk forvaltning, teknisk forvaltning og eiendomsdrift.

Borg Forvaltning leverer driftstjenester med eget driftsteam og har inhouse autorisert regnskapsfører. Vi kan hjelpe deg med følgende innen forvaltning


Driftstjenester

Teknisk forvaltning

Økonomisk forvaltning

Administrativ forvaltning

Energirådgivning

Driftstjenester

Vi vet hvor viktig det er for deg at leietakerne dine trives, og vi vet at den viktigste trivselsfaktoren for byggets brukere er nettopp vaktmesteren. Helt fra starten har den gode vaktmesteren vært en kjerneleveranse fra Borg Forvalting. Den gode vaktmesteren er nøkkelen til fornøyde leietakere. Han eller hun er blid og serviceinnstilt, har solid teknisk fagkompetanse, og er synlig og tilgjengelig for leietakerne. Den gode vaktmesteren er et løsningsorientert ja-menneske som sørger for at ting blir slik som det er avtalt.

Teknisk forvaltning

Borg Forvaltning følger opp byggets tilstand: Tekniske anlegg, sentral driftsstyring, serviceavtaler, internkontroll, lovpålagte krav, rapportering, avvik, energi, miljø og bærekraft – alt dette kan du trygt overlate til oss.

Vi gir deg en årlig tilstandsvurdering av bygget med vedlikeholdsbudsjett og forslag om tiltak.

Energirådgivning

Vi har et spesielt fokus på energistyring, avfall og vannforbruk.

Redusert energiforbruk i bygninger er blant de viktigste klimatiltakene en huseier kan gjøre. Borg Forvaltning hjelper kundene å energioptimalisere næringsbygg til det beste for miljøet og lommeboka, uten at det går på bekostning av inneklima og komfort for leietakere.

Økonomisk forvaltning

Borg Forvaltning tar seg av kontraktforvaltning, fakturering av husleie og felleskostnader, purring og innkreving av utestående beløp, budsjetter og økonomisk rapportering.

Vi har egne autoriserte regnskapsførere, Regnskapshuset Borg AS, som sørger for løpende regnskapsførsel og årsregnskap.

Administrativ forvaltning

Våre erfarne medarbeidere følger opp huseier og leietaker. Vi forbereder og gjennomfører styremøter og generalforsamling, samt ivaretar oppdragsledelse og daglig ledelse i huseierselskap om du ønsker det.

Fullforvaltning