Borg Forvaltning er et kompetansehus og totalleverandør av rådgiving innen næringseiendom. Vi setter sammen tverrfaglige team som gir deg de verdiskapende rådene du trenger, i alle faser i eiendommens livssyklus. Vårt mål er alltid å være proaktive, finne mulighetene og gi deg verktøyene til å gripe dem.

Våre rådgivningstjenester omfatter blant annet ledelse, styrearbeid, reguleringsprosesser, prosjektledelse, transaksjoner, utleie, risiko- og lønnsomhetsanalyser, finansiering, byggteknikk, juridiske forhold, samt forsterke positiv og forebygge negativ miljøpåvirkning.

Advokatene våre er spesialister innenfor næringseiendom, og kan bistå deg med blant annet kontraktsutforming, entrepriser, reklamasjonshåndtering, tvisteløsning, transaksjoner, skatt og avgift.