Navnet på bedriften vår er ikke tilfeldig. Borg Forvaltning står for overblikk, trygghet og ansvar. Vi skal være «borgen» som vokter og beskytter verdiene dine.

Borg Forvaltning er en kulturdrevet organisasjon. Verdiene våre skal være gjennomgripende for all aktivitet i organisasjonen.

Våre kjerneverdier er:

  • Vi har overblikk, gir trygghet og tar ansvar
  • Vi har energi og godt humør
  • Vi leter etter smartere løsninger
  • Vi leverer høy kvalitet
  • Vi løser jobben sammen
  • Vi heier på hverandre

Det vil si at vi i Borg Forvaltning har en helhetlig oversikt og forståelse for våre oppdrag. Vi skal være tilgjengelig, ærlige og faglig oppdatert for å gi våre oppdragsgivere trygghet. Vi føler eierskap og tar ansvar. Vi skal være endringsvillige og på jakt etter forbedring, slik at vi kan møte våre kunders nåværende og fremtidige behov. Vi skal arbeide sammen på tvers av fagområder, for å løfte hverandre frem og levere helhetlige tjenester med høy kvalitet innenfor hele tjenestespekteret.