Redusert energiforbruk i bygninger er blant de viktigste klimatiltakene en huseier kan gjøre. Borg Forvaltning hjelper kundene å energioptimalisere næringsbygg til det beste for miljøet og lommeboka, uten at det går på bekostning av inneklima og komfort for leietakere.

Vi har kompetente ingeniører og dedikerte vaktmestere som følger opp energistyringen i byggene. Dette gir mer attraktive næringslokaler for leietakere som stadig blir mer og mer opptatt av å leie bærekraftig.

Energioptimalisering og energiledelse gir resultater. Et eksempel på dette er:

  • Nils Hansens veg – etimert energibesparelse