Redusert energiforbruk i bygninger er blant de viktigste klimatiltakene en huseier kan gjøre. Borg Forvaltning hjelper kundene å energioptimalisere næringsbygg til det beste for miljøet og lommeboka, uten at det går på bekostning av inneklima og komfort for leietakere.

Vår visjon er å utvikle eiendommene vi forvalter med bærekraftige løsninger, som dekker dagens og morgendagens behov for våre leietakere.

Vi kan bistå med følende innenfor energirådgivning:

  • Energikartlegging
  • Driftsoptimalisering
  • Energiledelse

Vi har kompetente ingeniører og dedikerte vaktmestere som følger opp energistyringen i byggene. Dette gir mer attraktive næringslokaler for leietakere som stadig blir mer og mer opptatt av å leie bærekraftig.