Våre erfarne medarbeidere følger opp huseier og leietaker. Vi forbereder og gjennomfører styremøter og generalforsamling, samt ivaretar oppdragsledelse og daglig ledelse i huseierselskap om du ønsker det.