ESG i eiendomsbransjen

Fokuset på ESG i eiendomsbransjen har blitt stadig mer avgjørende. ESG, som står for miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold, brukes til å vurdere selskapers påvirkning på miljøet, samfunnet og styringsstrukturene.

Vi erfarer at våre kunder påvirkes både direkte og indirekte av nye regulatoriske krav og endring i markedstrender.

Det grønne skiftet vil innebære nye krav til eiere av bolig- og næringseiendommer og vil omfatte krav til energi- og miljøtiltak i eksisterende bygg og skjerpete krav for nybygg.

Leietakere stiller strengere krav til lokalenes energieffektivitet, klima- og miljøpåvirkning når de skal inngå leiekontrakter. Bank- og finansmarkedet pålegges å vurdere risiko knyttet til hvordan nåværende og fremtidige klima- og miljøkrav påvirker eiendommens nåværende og fremtidige verdi. Dette påvirker eiendommens tilgang til lånefinansiering så vel som eiendommens attraktivitet som investeringsobjekt/markedsverdi.

Samtidig gir det grønne skiftet muligheter, blant annet tilgang til offentlige støtteordninger for energi- og miljøtiltak.

I Borg jobber vi sammen i tverrfaglige team for å kunne levere en total leveranse innenfor ESG.

Vi kan blant annet bistå med:


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat!

Nicolai Bordtkorb

Forvaltningssjef