Energi og miljø i fokus

Reduser miljøavtrykket til din eiendom ved å implementere bærekraftige løsninger som minimerer energiforbruket, reduserer avfall og fremmer miljøvennlige tiltak.

Ved å gjennomføre energikartlegging av eiendommen kan du identifisere tiltak for energisparing. Deriblant smartere styring av tekniske anlegg som behovsstyrt ventilasjon, oppvarming og sensorstyrt belysning. Bedre styring gjennom bevegelsessensorer og temperaturkontroll kan bidra til å sikre riktig energiforbruk og redusere energisløsing.

Implementering av god praksis for avfallshåndtering med fokus på kildesortering og avfallsreduksjon er enkle og effektive tiltak for å redusere utslipp av klimagasser og begrense negativ påvirkning på miljøet. Sørg for tydelig merking og informasjon, samt tilstrekkelig med plass til avfallsstasjoner som er lett tilgjengelig for leietakere, ansatte og besøkende.

Et annet enkelt tiltak er å oppfordre alle leietakere og ansatte til å bruke kollektivtransport, sykler eller elektriske kjøretøy ved å tilby sykkelparkeringsplasser, ladestasjoner for elbiler og belønningsordninger for miljøvennlig transport. 

Et mer langsiktig og lønnsomt tiltak kan være installasjon av solcellepanel på tak. Egen produksjon av elektrisitet gjør deg uavhengig av et ustabilt kraftmarked og gir deg lavere pris sammenlignet med spotmarkedet. Borg tilbyr også bistand for å sertifisere din eiendom etter BREEAM In-Use standarden. Det sikrer dokumentasjon på eiendommens miljø og klima prestasjoner. Slik dokumentasjon gir deg blant annet finansielle fordeler ved refinansiering. 

Sørg for å engasjere leietakere, ansatte og besøkende om viktigheten av bærekraft og hvordan de kan bidra ved å gi tilstrekkelig informasjon og opplæring. 

Med slike tiltak kan du redusere din eiendoms miljøavtrykk til fordel for miljøet og lommeboka.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat!

Axel Christian Grelland

Energirådgiver og miljøleder

Tel: 924 23 424

E-post: axel.grelland@borgforvaltning.no