Vi hjelper deg med å fange dine energityver

26. oktober kom den siste klimarapporten fra FN og den fastslår at vi må handle umiddelbart! Med dagens klimaløfter vil utslippene øke med 10.6% innen 2030 og kun 24 land leverte nye klimamål.

Norge kan ikke vise til gode nok utslippskutt hittil. Vi som er et av de landene med virkelig store utslipp har et stort potensiale for energireduksjoner. Eiendomsmassen står for en betydelig andel av Norges klimautslipp og her må vi være vårt ansvar bevisst.

Vet du om alle energityvene i ditt bygg?

Våre energidetektiver har gode tall å vise til. På flere av eiendommene vi forvalter har vi optimalisert forbruket og redusert energikostnadene vesentlig – til det beste for miljøet og lommeboka til våre oppdragsgivere og leietaker.

Vi tar miljø og bærekraft på alvor og har ambisjoner om å bidra med det vi kan for å få ned Norges klimautslipp. Våre dedikerte energirådgivere og vaktmestre har overblikk, tar ansvar og gir deg en trygghet på at vi finner de smarte løsningene for din konkrete situasjon.

Sammen kan vi fange energityvene i ditt bygg.


Ta kontakt med vår energirådgiver Axel i dag
.

Dedikerte folk. Smarte løsninger