Vi er sertifisert etter ISO 9001:2015

Det er med stor iver og en håndfull stolthet at vi kan fortelle at vi er sertifisert etter ISO 9001:2015. Vi har nå fått vårt synlige bevis på at vi har et velfungerende system for kvalitet og miljø – men arbeidet stopper ikke der! Vi har lagt et grunnlag og etablert et styringssystem som verktøy for fremtidens virksomhet og vi er forpliktet til og motivert for å jobbe kontinuerlig med forbedringer fremover.

Det har helt siden Borg Forvaltning sin oppstart vært viktig å levere kvalitet – vi lever av å levere kvalitet til våre oppdragsgivere, men nå har vi fått satt kvalitetsarbeidet og rutinene våre i system. Samtidig har vi fått et system som fanger opp avvik og forbedringspunkter, og som gir oss mulighet til å agere med konkrete tiltak.

ISO-prosesser er tidkrevende, men verdifulle på så mange måter. Vi har lært mye underveis og vi har blitt bedre. For ett år siden ble vi sertifisert etter ISO 14001 og nå har vi også fått ISO 9001 – sertifikatet. Sertifikatene er vårt synlige bevis på at vårt styringssystem for kvalitet og miljø møter kravene som de respektive internasjonale standardene setter.

Dedikerte folk. Smarte løsninger