VAKTMESTER

I Borg Forvaltning har vi et eget vaktmesterkorps. Disse innehar en variert og komplementær kompetanse og vi tilbyr derfor et bredt oppgavespekter rettet mot næringseiendommer - både på fast basis og gjennom enkeltstående oppdrag. Våre vaktmestere har fornøyde oppdragsgivere og leietakere som sitt hovedfokus og dette er styrende for hvordan våre vaktmestere utfører sitt arbeid.

Skape

Fornøyde

Leietakere