Utvikling

Borg Forvaltning bistår våre oppdragsgivere med mulighetsstudier, planarbeid, prosjektutvikling, entrepriseavtaler og prosjektledelse. Vi bistår med utleie og finansiering av eiendomsprosjekter.

Overblikk

Trygghet

Ansvar