Miljø og bærekraft

Borg Forvaltning skal drive en sunn virksomhet preget av ansvar for ansatte, samfunnet og miljøet. Vi skal bidra til et bærekraftig samfunn gjennom å være bevisst vår rolle, samt ha et bevisst forhold til ressursforbruk og miljøpåvirkning i alle ledd av våre tjenester. Et av våre hovedmål for 2021 handler om å forebygge negativ miljøpåvirkning. For å sikre våre forpliktelser er vi nå inne i en miljøsertifiseringsprosess og vi vil aktivt benytte miljøstyringssystemet som verktøy til å konkretisere miljøarbeidet, samt sikre en systematisk og kontinuerlig forbedringsprosess.

Borg Forvaltning skal være et forbilde som aktivt bidrar mot et lavutslippssamfunn. I Borg Forvaltning ser vi fremover og vi ønsker derfor å bidra til økt oppmerksomhet, tilslutning og forståelse for viktigheten av å bidra mot en felles bærekraftig fremtid. Vi skal jobbe aktivt med å følge utviklingen, være åpne for miljøtekniske nyvinninger og jakte innovative og løsningsorienterte muligheter i 2021. Samtidig ønsker vi å være et forbilde gjennom å ta miljøhensyn i alle de valgene vi tar.

Vi vil styrke vårt miljøarbeid gjennom å inkludere våre oppdragsgivere, leverandører og samarbeidspartnere. Dette vil vi gjøre gjennom å aktivt skape dialog rundt ulike miljøspørsmål. I tillegg er våre miljømessige ambisjoner og miljøkrav en sentral del av de avtalene vi inngår. Sammen med våre samarbeidende aktører ønsker vi å sikre en samlet og helhetlig miljøkvalitet, som tilfredsstiller våre minimumskrav til negativ miljøpåvirkning.

Overblikk og ansvar

for en

bærekraftig fremtid