Miljø og bærekraft

Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Omtrent på samme tidspunkt ble Borg Forvaltning AS stiftet. FNs klimamål har fått en økende oppmerksomhet, tilslutning og forståelse for at alle på vår klode må være med å bidra til en bærekraftig fremtid.

Som i resten av samfunnet, har bevisstheten rundt dette temaet vært økende også i Borg. I 2018 besluttet vi en utfasing av våre fossilt drevne varebiler og nye el-varebiler tas i bruk fortløpende. 2019 har lært oss at bygge- og eiendomsbransjen representerer 40 % av miljøskadelige utslipp. Dette er ikke bærekraftig og endringer må til. Eiendomsbransjen våkner for fullt – godt bistått av finansieringsinstitusjonenes «grønne lån» samt miljøbevisste investorer og leietakere.

Borg skal være en aktiv pådriver innenfor alle sine forretningsområder og en viktig bidragsyter til å gjøre sitt for å skape en bærekraftig fremtid.

En av våre tre hovedmål for 2020 er derfor «Miljø og bærekraft.» Vi skal bruke dette året på å miljøsertifisere selskapet. Vi skal planlegge og gjennomføre flere større nybyggprosjekter og et stort ombyggingsprosjekt hvor eiendommene skal oppebære en høy miljøklassifisering for miljøbevisste leietakere. Vi skal også sørge for – og være en pådriver for - at de bygg vi har til forvaltning skal driftes på en miljøoptimal måte.

Miljø

Og

Bærekraft