Borg Forvaltning følger opp byggets tilstand: Tekniske anlegg, sentral driftsstyring, serviceavtaler, internkontroll, lovpålagte krav, rapportering, avvik, energi, miljø og bærekraft – alt dette kan du trygt overlate til oss.

Vi gir deg en årlig tilstandsvurdering av bygget med vedlikeholdsbudsjett og forslag om tiltak.

Langsiktige, proaktive og oppdaterte vedlikeholdsplaner gir deg forutsigbarhet om kostnader og investeringsbehov. Proaktivt vedlikehold gir dessuten mer bærekraftig drift: Gulv som vaskes og behandles fornuftig, varer lenger. Det samme gjelder for bygningsteknisk utstyr som vedlikeholdes riktig. Effektiv utnyttelse av ressurser bidrar til mindre sløsing – dette er bærekraft i praksis.

Borg Forvaltning kan også gjennomføre vedlikeholdstiltak, ombygging og andre bygningstekniske prosjekter etter avtale.

Dedikerte folk. Smarte løsninger.

Med strukturerte vedlikeholdsplaner ivaretar vi drift og vedlikehold av din eiendom. Vi har dedikerte folk som alltid gir det lille ekstra.