Borg Forvaltning tar seg av kontraktforvaltning, fakturering av husleie og felleskostnader, purring og innkreving av utestående beløp, budsjetter og økonomisk rapportering.

Vi har egne autoriserte regnskapsførere, Regnskapshuset Borg AS, som sørger for løpende regnskapsførsel og årsregnskap.