Gjør gamle bygg smartere og mer bærekraftige

Trodde du at gamle bygg ikke kan gjøres like smarte som nye? Det kan de – og det har store økonomiske og miljømessige gevinster.

Mange tror det er svært omfattende å gjøre eksisterende bygg smarte. Og at det er veldig dyrt.

Begge deler er feil.

– Veldig ofte kan tekniske system som allerede er i et bygg gjenbrukes, sier CCO Kenneth Vik Jacobsen i Kiona – det nye selskapet som ble til etter sammenslåingen av IWMAC, Egain, Cebyc og Moldeo i 2021.

Kionas programvare brukes blant annet av Borg Forvaltning, som forvalter over 100 næringseiendommer i Norge. Med Kionas skyteknologi kan Borg Forvaltning gjenbruke den tekniske infrastrukturen i et bygg, og gjøre den like smart som et nytt system.

– Vi har ekspertise på å hente opp den dataen det er mulig å hente, tilføre den logikk og intelligens, og plassere den tilbake i anlegget. Denne intelligensen gjør for eksempel at bygget kan varmes opp på et gitt tidspunkt på døgnet, basert på værmeldingen, forklarer Jacobsen.

– Partnere som Borg Forvalting og BS Teknikk er typiske kunder for oss. Det er de som er ute og gjør jobben, og finner løsninger i et samspill med oss og eiendomsbesittere. Vi finner nesten alltid muligheter for store forbedringer sammen, sier han.

Store besparelser

Alle næringsbygg er avhengige av tekniske installasjoner som lys, varme, kjøling, vann, strøm og ventilasjon. Med ny teknologi kan dette overvåkes, kontrolleres og driftes på en måte som effektiviserer energibruken betydelig – noe som er helt nødvendig nå når taksonomien trer i kraft.

I næringsbygg er det for eksempel slik at hvis man har et høyt forbruk én time i løpet av en måned, betaler man for det gjennom hele perioden, uansett om forbruket ellers er lavere. En reduksjon av maks effekt kan derfor bety store besparelser.

– Dette kan gjøres ved å programmere inn en smart maksvokter som sørger for at forbruket hele tiden holder seg under de grensene som er satt, forklarer Jacobsen.

Ved å få innsikt i all data kan man også være proaktive og ta tak i avvik fortløpende. All data loggføres, og kan dermed brukes til å gjøre justeringer og forbedringer.

I tillegg til energi, er det også viktig å ha kontroll på vann og avfall.

– Smarte vannmålere gjør at vi kan oppdage lekkasjer i bygget. I et stort næringsbygg, hvor lekkasjer kan bli svært dyrt, utgjør dette et viktig element. I tillegg har vi fokus på gode løsninger for avfall og sorteringsgrad. Dette er noe leietakere er veldig opptatt av for tiden, og det er vi også, sier miljøleder Roger Pedersen i Borg.

Live oversikt over alle bygg

Ved Borg Forvaltnings driftssentral i Trondheim har de kontroll på alle bygg selskapet drifter, og liveoversikt over energitilstand, varme, kjøling, vann og ventilasjon.

– Man må fortsatt ut på bygget med jevne mellomrom, for å ta tilsyn med tekniske anlegg og ha dialog med brukere av bygget. Men det å installere en smart løsning innebærer at intelligensen ligger i programvaren, og systemet kan hurtig fange opp tekniske avvik. Da melder vi tilbake til vaktmester på bygget, som kan avverge situasjonen mye tidligere enn før, forklarer Pedersen.