Administrativ forvaltning

Leiekontrakter og avtaler, styrearbeid og generalforsamling, forsikring og finansiering.

  • Kommersiell og økonomisk forvaltning

  • Daglig ledelse

  • Styresekretær

  • Oppfølging selskapsrettslige forpliktelser

  • Regnskapsførsel

  • Rapportering til eiere og investorer

Tilbake
Administrativ forvaltning