Økonomisk forvaltning

Forvaltning av leiekontrakter, løpende regnskapsførsel og årsregnskap, innkreving av husleie og felleskostnader, budsjettering, økonomisk rapportering

Tilbake
Økonomisk forvaltning