Julehilsen

Eivind Bustad

Daglig leder

911 73 000
E-post

Kjære venner, oppdragsgivere, leverandører og samarbeidspartnere!

Borg er inne i sitt sjette driftsår og vi kan se tilbake på en fin utvikling også dette året. Vi har vært både heldige og dyktige som har opprettholdt en tilnærmet normal drift til tross for pandemien.

Konsernet består nå av 55 dedikerte «Borgere» i Oslo og Trondheim fordelt på selskapene; Borg Forvaltning AS, Regnskapshuset Borg AS og Borg Oppmåling AS. Dette skaper positive ringvirkninger for hele samfunnet. Aktiviteten som skapes i våre selskaper bidrar med skatt- og avgiftsbetalinger som for fjoråret tilsvarer kostnadene til eksempelvis 17 barnehageplasser, drift av 41 fotball – og idrettsbaner, 7 lærerstillinger, 2 livreddende hjertetransplantasjoner, 22 fødsler og 5 stillinger i bedrifter vi samarbeider med. Våre ansatte tilfører nesten kr. 24 millioner i lokal kjøpekraft.

Dette har ikke gått uten at vi har fornøyde, dyktige og solide samarbeidspartnere. Vi takker så mye for samarbeidet og ser frem til et godt samarbeid videre.

God jul og et bærekraftig godt nytt år!